HEL do balonów w butli zwrotnej - najlepsza cena

Zamówienie na hel do balonów w butli zwrotnej z odbiorem osobistym w wybranej lokalizacji.

Zamówienie

Hel 4.0 (do balonów) w butli zwrotnej. Wybierz miejsce odbioru i wielkość‡ butli.

Ilość butli:

Akceptuję regulamin sklepu

Dane zamawiają…cego

Dane do faktury VAT

Prosimy o wypeł‚nienie w przypadku gdy ma zostać‡ wystawiona faktura VAT na inne dane niż dane podane w formularzu dostawy.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Państwa danych sosbowych w naszym serwisie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Abacus Internet Solutions Więcko sp.j.Morenowe Wzgórze 4\17, 80-283 Gdańsk tel.: (+48 58) 348 92 67, fax: (+48 58) 732 22 61 infolinia: 801 081 810 e-mail: biuro@abacus.pl , www: http://www.abacus.pl/ Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000167363, NIP 9570871618, Regon 192988608

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRAWA PODMIOTU DANYCH

Abacus Internet Solutions z siedzibą w Gdańsku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każda osoba której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi świadczenie usługi.